(1)
MFI, E. Úlohy domácí části školního Kola 61. Ročníku FO (kategorie A–G). MFI 2019, 28, P14–P38.