(1)
Riemel, T.; Švrček, J. Polynomicko-exponenciální Diofantovské Rovnice. MFI 2020, 29, 1–6.