(1)
Lepil, O. Rezonanční křivka – portrét oscilátoru. MFI 2020, 29, 201–213.