(1)
MFI, E. Úlohy domácí části školního Kola 62. Ročníku FO (kategorie A–G). MFI 2020, 29, P03–P26.