(1)
Riemel, T. O exponenciálních diofantovských rovnicích. MFI 2021, 30, 81–90.