(1)
Wegenkittlová, P.; Vochozka, V. Fyzikální Klasifikace Pohybu Ozobotem. MFI 2021, 30, 206–219.