(1)
Hejnová, E. Úlohy rozvíjející Dovednost Identifikace a Kontroly proměnných. MFI 2021, 30, 287–298.