(1)
Lepil, O. K vývoji osciloskopických Demonstrací dějů V elektrických Obvodech. MFI 2022, 31, 118–125.