(1)
Švrček, J. František Kuřina – 90 Let života – 60 Let spolupráce. MFI 2022, 31, 154.