(1)
Nocar, D.; Vaněk, V. Matematický Klokan Pro žáky základních škol I. MFI 2022, 31, 178–188.