(1)
Šmahel, J. Výuka Fyziky S využitím žákovských Mentorů. MFI 2022, 31, 201–206.