(1)
Štefl, V. Johann Gregor Mendel a pozorování slunečních Skvrn. MFI 2022, 31, 207–212.