(1)
Šlégrová, L.; Šlégr, J. Několik poznámek K učivu O Sluneční Soustavě. MFI 2022, 31, 279–288.