(1)
Veselý, J. 40. Mezinárodní Konference Historie Matematiky. MFI 2022, 31, 315–316.