(1)
MFI, E. Úlohy domácí části školního Kola 64. Ročníku FO (kategorie A–G). MFI 2022, 31, P1–P25.