(1)
Nájares Romero, J. M. Snadný důkaz obrácené věty K větě Pythagorově. MFI 2023, 32, 20.