(1)
Juklová, L.; Švrček, J. O Jisté netriviální množině Bodů V Rovině. MFI 2023, 32, 29–33.