(1)
Kos, J.; Křížová, M. Napětí naprázdno fotovoltaického článku V závislosti Na Intenzitě ozáření. MFI 2023, 32, 38–47.