(1)
Hubeňák, J.; Hubeňák, jr., J. Měříme Rychlost Zvuku V Kovech, V Plynech I V kapalinách. MFI 2023, 32, 56–65.