(1)
Kolář, K. WFPhC a Její Konference 2022. MFI 2023, 32, 79-80.