(1)
Lepil, O. K vývoji fyzikálního vzdělávání Na gymnáziu (1933–1983). MFI 2023, 32, 117‒130.