(1)
Bartáková, V.; Šimová, P. Úlohy Z Mechaniky V letošním ročníku Výfuku. MFI 2023, 32, 131‒140.