(1)
Richterek, L. Celostátní Kolo FO 2023. MFI 2023, 32, 158‒160.