(1)
MFI, E. Moduly Jako prostředek Inovace V Integraci výuky Moderní Fyziky a Chemie. MFI 2013, 22, 320.