(1)
Půlpán, Z. Recenze druhého opraveného českého vydání Knihy Analýza nekonečně malého Za účelem chápání křivek markýze Guillaume F. A. De L’Hospitala. MFI 2023, 32, 234–235.