(1)
MFI, E. První ročník Ceny Martina Černohorského. MFI 2023, 32, 319–320.