(1)
MFI, E. Úlohy domácí části školního Kola 65. Ročníku FO (kategorie A–G). MFI 2023, 32, P01–P26.