(1)
Erhart, J.; Rusin, L.; Hána, P. Měříme součinitel Tepelné Vodivosti Kovů. MFI 2013, 22, 355–361.