(1)
Lessner, D.; Vaníček, J. Bobřík učí Informatiku I. MFI 2013, 22, 374–382.