Česáková, J., & Křížová, M. (2014). Hrajme si i hlavou. Matematika–Fyzika–Informatika, 23(3), 212–218. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/137