Šalom, P., & Rolínek, M. (2014). Cestou necestou ke kombinatorice. Matematika–Fyzika–Informatika, 23(4), 261–269. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/151