Látal, F., & Michejdová, M. (2014). Elektronické hlasovací zařízení. Matematika–Fyzika–Informatika, 23(4), 313–319. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/157