Kodejška, Čeněk, Černohorský, A., & Pavel, L. (2015). Demonstrační experimenty se skenerem a dokumentovou kamerou. Matematika–Fyzika–Informatika, 24(1), 52–59. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/182