Gergelitsová, Šárka, & Holan, T. (2015). Dělení úsečky. Matematika–Fyzika–Informatika, 24(2), 95–104. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/192