Šalom, P., & Rolínek, M. (2015). Překlady v kombinatorice. Matematika–Fyzika–Informatika, 24(3), 171–176. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/204