Chodorová, M., & Juklová, L. (2016). Konstrukce elipsy. Matematika–Fyzika–Informatika, 25(1), 25–28. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/244