Kodejška, Čeněk, & De Nunzio, G. (2016). Tři netradiční oscilátory – konstruktivistický přístup k výuce fyziky. Matematika–Fyzika–Informatika, 25(1), 49–58. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/248