Kolářová, L., & Tkáčová, Z. (2016). Úvod do nanotechnologií. Matematika–Fyzika–Informatika, 25(2), 116–124. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/259