MFI, E. (2016). Úlohy domácí části školního kola 58. ročníku FO (kategorie E–G). Matematika–Fyzika–Informatika, 25(4), P24–P32. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/292