Bednář, V., Tesař, J., & Vochozka, V. (2016). Měření hladiny intenzity zvuku ve školním prostředí. Matematika–Fyzika–Informatika, 25(5), 356–362. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/297