Timková, V., Ješková, Z., & Válek, J. (2016). Matematické modelovanie na počítači vo vyučovaní fyziky. Matematika–Fyzika–Informatika, 25(5), 362–375. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/298