Adámek, P., & Barabáš, V. (2017). Jednoduchý průmyslový manipulátor. Matematika–Fyzika–Informatika, 26(1), 35–43. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/310