Břízová, L., Křížová, M., & Šlégr, J. (2017). Moderní detektory ionizujícího záření a jejich využití ve výuce. Matematika–Fyzika–Informatika, 26(2), 126–128. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/328