Gergelitsová, Šárka, & Holan, T. (2017). Od rodiny se třemi dětmi ke spolehlivosti testů. Matematika–Fyzika–Informatika, 26(3), 166–173. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/336