Břízová, L., Křížová, M., & Šlégr, J. (2017). Jednoduché pomůcky pro výuku vlnění. Matematika–Fyzika–Informatika, 26(3), 215–219. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/341