MFI, E. (2017). Úlohy domácí části školního kola 59. ročníku FO (kategorie A–G). Matematika–Fyzika–Informatika, 26(5), P3–P25. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/376