Chajda, I. (2018). Matematika hrou. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(1), 9–12. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/378