Kodejška, Čeněk, Myslivcová, L., Hošek, F., & Rouha, M. (2018). Srovnání charakteristik tónového generátoru a zvukové karty PC. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(1), 37–45. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/382