Kodejška, Čeněk, Říha, J., & Ganci, S. (2018). Experimentální ověření rovnováhy atmosférického tlaku a hydrostatického tlaku ve válci. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(2), 99–109. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/391