MFI, E. (2018). Úlohy domácí části školního kola jubilejního 60. ročníku FO (kategorie A–G). Matematika–Fyzika–Informatika, 27(5), P1–P27. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/435